• هر پیام 6 تومان
  تعرفه هر پیام تلگرامی
 • 1500 پیامک هدیه
 • ارسال متن بدون محدودیت کاراکتر
  بر خلاف محدودیت کاراکتر پیامک های مخابراتی در پیام های تلگرامی محدودیت کاراکتر ندارد و متن شما هر چقدر بخواهید می تواند طولانی باشد. (البته برای تاثیر بیشتر پیام های بیش از حد طولانی توصیه نمی شود.)
 • ارسال عکس
  از دیگر مزیت های شگفت انگیز پیام های تلگرامی نسبت به پیام های مخابراتی " ارسال عکس " برای معرفی بهتر و تاثیر بیشتر تبلیغات شما می باشد.
 • ارسال لینک
 • ارسال سالم بدون بلاک توسط گیرنده
  با توجه به شیو های نوین ارسال ما امکان بلاک برای عدم دریافت پیامک تبلیغاتی توسط گیرنده وجود ندارد و حتما در صورت استفاده از تلگرام پیامک را دریافت می کند.
 • ارسال پیامک تکی و گروهی
  ارسال پیام به شماره یا شماره های دلخواه شما
 • ارسال بر اساس استان و شهر
 • ارسال به بانک مشاغل
 • ارسال پیام بر اساس پیش شماره
  ارسال شماره با توجه به رنج دلخواه شما ( مثلا می توانید به کلیه شماره های 09177420001 تا 0917742999 ) پیام ارسال نمایید.
 • بانک شماره های کل کشور
  خطوط دائم و اعتباری همراه اول و خطوط ایرانسل
 • بازگشت هزینه بدون تلگرامی ها
  از لیست شماره های انتخاب شده هزینه شماره های که بدون تلگرام باشند برگشت داده می شود.
 • ارسال پیامک در زمان دلخواه
 • شارژ آنلاین

 • هر پیام 10 تومان
  تعرفه هر پیام تلگرامی
 • 1000 پیامک هدیه
 • ارسال متن بدون محدودیت کاراکتر
  بر خلاف محدودیت کاراکتر پیامک های مخابراتی در پیام های تلگرامی محدودیت کاراکتر ندارد و متن شما هر چقدر بخواهید می تواند طولانی باشد. (البته برای تاثیر بیشتر پیام های بیش از حد طولانی توصیه نمی شود.)
 • ارسال عکس
  از دیگر مزیت های شگفت انگیز پیام های تلگرامی نسبت به پیام های مخابراتی " ارسال عکس " برای معرفی بهتر و تاثیر بیشتر تبلیغات شما می باشد.
 • ارسال لینک
 • ارسال سالم بدون بلاک توسط گیرنده
  با توجه به شیو های نوین ارسال ما امکان بلاک برای عدم دریافت پیامک تبلیغاتی توسط گیرنده وجود ندارد و حتما در صورت استفاده از تلگرام پیامک را دریافت می کند.
 • ارسال پیامک تکی و گروهی
  ارسال پیام به شماره یا شماره های دلخواه شما
 • ارسال بر اساس استان و شهر
 • ارسال به بانک مشاغل
 • ارسال پیام بر اساس پیش شماره
  ارسال شماره با توجه به رنج دلخواه شما ( مثلا می توانید به کلیه شماره های 09177420001 تا 0917742999 ) پیام ارسال نمایید.
 • بانک شماره های کل کشور
  خطوط دائم و اعتباری همراه اول و خطوط ایرانسل
 • بازگشت هزینه بدون تلگرامی ها
  از لیست شماره های انتخاب شده هزینه شماره های که بدون تلگرام باشند برگشت داده می شود.
 • ارسال پیامک در زمان دلخواه
 • شارژ آنلاین
 • و بسیاری امکانات دیگر...

 • هر پیام 13 تومان
  تعرفه هر پیام تلگرامی
 • 500 پیامک هدیه
 • ارسال متن بدون محدودیت کاراکتر
  بر خلاف محدودیت کاراکتر پیامک های مخابراتی در پیام های تلگرامی محدودیت کاراکتر ندارد و متن شما هر چقدر بخواهید می تواند طولانی باشد. (البته برای تاثیر بیشتر پیام های بیش از حد طولانی توصیه نمی شود.)
 • ارسال عکس
  از دیگر مزیت های شگفت انگیز پیام های تلگرامی نسبت به پیام های مخابراتی " ارسال عکس " برای معرفی بهتر و تاثیر بیشتر تبلیغات شما می باشد.
 • ارسال لینک
 • ارسال سالم بدون بلاک توسط گیرنده
  با توجه به شیو های نوین ارسال ما امکان بلاک برای عدم دریافت پیامک تبلیغاتی توسط گیرنده وجود ندارد و حتما در صورت استفاده از تلگرام پیامک را دریافت می کند.
 • ارسال پیامک تکی و گروهی
  ارسال پیام به شماره یا شماره های دلخواه شما
 • ارسال بر اساس استان و شهر
 • ارسال به بانک مشاغل
 • ارسال پیام بر اساس پیش شماره
  ارسال شماره با توجه به رنج دلخواه شما ( مثلا می توانید به کلیه شماره های 09177420001 تا 0917742999 ) پیام ارسال نمایید.
 • بانک شماره های کل کشور
  خطوط دائم و اعتباری همراه اول و خطوط ایرانسل
 • بازگشت هزینه بدون تلگرامی ها
  از لیست شماره های انتخاب شده هزینه شماره های که بدون تلگرام باشند برگشت داده می شود.
 • ارسال پیامک در زمان دلخواه
 • شارژ آنلاین
 • و بسیاری امکانات دیگر...

 • هر پیام 16 تومان
  تعرفه هر پیام تلگرامی
 • 0 پیامک هدیه
 • ارسال متن بدون محدودیت کاراکتر
  بر خلاف محدودیت کاراکتر پیامک های مخابراتی در پیام های تلگرامی محدودیت کاراکتر ندارد و متن شما هر چقدر بخواهید می تواند طولانی باشد. (البته برای تاثیر بیشتر پیام های بیش از حد طولانی توصیه نمی شود.)
 • ارسال عکس
  از دیگر مزیت های شگفت انگیز پیام های تلگرامی نسبت به پیام های مخابراتی " ارسال عکس " برای معرفی بهتر و تاثیر بیشتر تبلیغات شما می باشد.
 • ارسال لینک
 • ارسال سالم بدون بلاک توسط گیرنده
  با توجه به شیو های نوین ارسال ما امکان بلاک برای عدم دریافت پیامک تبلیغاتی توسط گیرنده وجود ندارد و حتما در صورت استفاده از تلگرام پیامک را دریافت می کند.
 • ارسال پیامک تکی و گروهی
  ارسال پیام به شماره یا شماره های دلخواه شما
 • ارسال بر اساس استان و شهر
 • ارسال به بانک مشاغل
 • ارسال پیام بر اساس پیش شماره
  ارسال شماره با توجه به رنج دلخواه شما ( مثلا می توانید به کلیه شماره های 09177420001 تا 0917742999 ) پیام ارسال نمایید.
 • بانک شماره های کل کشور
  خطوط دائم و اعتباری همراه اول و خطوط ایرانسل
 • بازگشت هزینه بدون تلگرامی ها
  از لیست شماره های انتخاب شده هزینه شماره های که بدون تلگرام باشند برگشت داده می شود.
 • ارسال پیامک در زمان دلخواه
 • شارژ آنلاین
 • و بسیاری امکانات دیگر...